Customer Data Platform

CUSCOMER DATA PLATFORM - CDP

Tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng với hệ thống dữ liệu mạnh mẽ, giúp doanh nghiệp xây dựng chân dung chi tiết và tương tác cá nhân, từ thu thập đến quản lý thông tin cơ bản và lưu trữ mọi quá trình tương tác

1. Thu Thập và Phân Tích Dữ Liệu Nguồn Đa Dạng

Phần mềm không chỉ là công cụ thu thập mà còn là trí tuệ tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Tích hợp chúng để tạo nên một nền tảng dữ liệu khách hàng hoàn chỉnh và chi tiết, đem lại cơ sở dữ liệu mạnh mẽ và đa chiều cho doanh nghiệp.

2. Quản Lý Thông Tin Cơ Bản của Khách Hàng

Đặt nền móng vững chắc bằng cách quản lý thông tin cơ bản của khách hàng, từ họ tên, ngày sinh, địa chỉ đến hạng thành viên, số tiền đã chi tiêu và số đơn hàng đã mua. Một cách toàn diện để hiểu rõ hơn về từng khách hàng và tạo ra trải nghiệm cá nhân hóa.

3. Xây Dựng Chân Dung Khách Hàng Toàn Diện

Phát triển một bức tranh chân dung khách hàng đầy đủ bằng cách theo dõi từng điểm chạm, từ lần tiếp cận đầu tiên đến những tương tác tiếp theo. Lưu trữ lịch sử mua hàng và danh sách sản phẩm đã mua, giúp doanh nghiệp hiểu rõ nhu cầu và mong muốn của khách hàng.

4. Ghi Nhận Quá Trình Tương Tác và Chăm Sóc Khách Hàng

Tạo một hồ sơ chi tiết về mọi tương tác của khách hàng qua các kênh, và ghi chép mọi quá trình chăm sóc khách. Điều này giúp doanh nghiệp duy trì một liên lạc chặt chẽ và hiệu quả, tạo ra một môi trường tương tác tích cực và cá nhân hóa.

Bản dùng thử miễn phí của chúng tôi trong 14 ngày

Số hoá dữ liệu trở nên dễ đàng hơn bao giờ hết.

  • Hỗ trợ sản phẩm
  • Trải nghiệm miễn phí
  • Kết nối với khách hàng